Tehnološke naprave, namenjene tako površinski zaščiti gospodinjskih aparatov kot tudi površinski zaščiti delov za vgradnjo v gospodinjske aparate, odlikuje visoka stopnja avtomatizacije procesa površinske zaščite.

To so sistemi, kjer se proces površinske zaščite izvaja na veliki površini in z veliko količino proizvodov. Visoka stopnja avtomatizacije prispeva k znižanju proizvodnih stroškov in konkurenčnosti proizvoda.

Navadno se za površinsko zaščito uporabljajo okolju prijazni praškasti laki.

Nanosi praškastih lakov se izvajajo samodejno, v primeru oblikovno zahtevnih proizvodov pa je na voljo tudi možnost ročne dodelave.

Naprave opremljamo z enotami za varčevanje z energijo, napravami za čiščenje odpadnih voda ter napravami za pripravo tehnološke vode glede na tehnološke zahteve.

Transportni sistemi, ki povezujejo posamezne tehnološke enote v celoto, so projektirani tako, da je potreba po internem transportu čim manjša.