Zahteve po kakovosti površinske zaščite kmetijske mehanizacije in sestavnih delov so prisotne že dalj časa. Kmetijski stroji poznanih proizvajalcev, ki dosegajo vrhunske rezultate na različnih področjih uporabe, se odlikujejo tudi v visoki stopnji površinske zaščite.

Stroji so v procesu uporabe podvrženi abraziji, vplivom UV-sevanja ter drugim za stroje zelo škodljivim vremenskim vplivom. Površinska zaščita kmetijske mehanizacije je okolju prijazna. Navadno se v procesu površinske zaščite uporabljajo praškasti laki, skladni z zahtevami, ki jih narekuje ta gospodarska veja.