Površinska zaščita tirnih vozil se navadno izvaja v komorah velikih dimenzij. Tehnološke operacije zajemajo:

  • ročno razmaščevanje površin;
  • kitanje in brušenje;
  • lakiranje površin v kombinaciji s sušenjem lakov.

Potrebne tehnološke operacije se izvajajo v komorah zaprtega tipa z ustrezno osvetlitvijo in ustreznim ventiliranjem notranjosti komore.

Za te komore so značilni veliki pretoki zraka. Sistemi, ki jih izdelujemo, so opremljeni z napravami za vračanje toplotne energije in vlage. Na željo kupcev naprave dodatno opremimo s sistemi za zmanjševanje izpustov škodljivih emisij v okolje.