Mokro lakiranje

Mokro lakiranje se v grobem deli na lakiranje z brizganjem in lakiranje s potapljanjem.
Lakiranje z brizganjem ne zahteva drage opreme, z njim pa lahko nanesemo širok spekter lakov, zato je ta postopek površinske zaščite najpogosteje uporabljen. Postopek je primeren za serijsko proizvodnjo v industriji ali posamično proizvodnjo v manjših obratih.
Pri lakiranju s potapljanjem pa gre za postopek z zelo velikim izkoristkom. Postopek potapljanja se večinoma uporablja pri obdelovancih, ki imajo veliko težko dostopnih mest in bi nanos laka z brizganjem trajal predolgo. Predpogoj je seveda, da se obdelovanci lahko potapljajo, torej na njih ni površin, ki ne bi smele priti v stik z lakom.

Praškasto lakiranje

Praškasto lakiranje je primerno za zaščito vseh vrst kovinskih izdelkov. Zagotavlja odlično površinsko zaščito in tudi lep videz samega izdelka.
Poleg odlične površinske zaščite, zelo velikega nabora barv, tekstur in učinkov omogoča izredno visoke izkoristke (do 98 odstotkov). Prašek, ki ne ostane na obdelovancu, se namreč ob namestitvi primerne tehnološke opreme skoraj v celoti vrne v ponovno uporabo. Ena glavnih lastnosti praškastega lakiranja je njegova prijaznost do okolja. Praški namreč ne vsebujejo visoko hlapljivih snovi, zato med lakiranjem ni nevarnih izpustov v okolje.

Elektroforeza

Elektroforetski laki se uporabljajo za površinsko zaščito vseh vrst kovinskih materialov. V praksi razlikujemo med kataforetskim in anaforetskim nanosom laka. Nanos kataforetskega laka se izvaja s pomočjo enosmernega toka, pri čemer je obdelovanec katoda (negativni naboj), nanj pa s pomočjo anodnih celic nanašamo pozitivne delce kataforetskega laka. V primeru anaforetskega nanosa laka sta pola zamenjana, tako je obdelovanec anoda (pozitivni naboj), celice pa so katodne. Proces v obeh primerih deluje po načelu nasprotne privlačnosti. Debelino nanosa določimo na podlagi napetosti, kar nam omogoča enakomerno porabo barve po celotnem obdelovancu. Elektroforetski lak prehaja na obdelovanec, dokler ni v celoti enakomerno prekrit z želeno debelino filma. Zagotavlja najboljšo površinsko zaščito med lakirnimi materiali kakor tudi lep videz izdelka, stroški samega lakiranja so zelo nizki, postopek pa je okolju prijazen, saj tudi elektroforetski laki ne vsebujejo visoko hlapljivih snovi. Zaradi vseh teh razlogov je elektroforetski nanos laka zelo priljubljen postopek v avtomobilski industriji.