SODOBNE in EKOLOŠKE sušilnice ter lakirne linije prilagojene potrebam lesne industrije!

  • Želite sušilnico za les, ki odlično ohrani vse osnovne mehanske in estetske lastnosti lesa, hkrati pa odločilno vpliva na kakovost izdelka?
  • Cenite partnerja z bogatimi izkušnjami in poznavanjem tehnologij, ki se vam bo znal prilagoditi?

V podjetju SOP - INTERNATIONAL vam s pomočjo dolgoletnih izkušenj in poznavanjem tehnologij ponujamo rešitve, prilagojene vašim specifičnim tehnološkim zahtevam, ki so okolju prijazne.

Sušenje lesa

Sušenje lasa je ena najzahtevnejših faz v procesu predelave lesa. Pravilno osušen les ohrani vse osnovne mehanske in estetske lastnosti, značilne za posamezno vrsto lesa, hkrati pa odločilno vpliva na kakovost izdelka.

Tehnološko sušenje lesa v nadzorovanih pogojih je zato postala nuja. Danes uspešno uporabljamo tri osnovne metode sušenja lesa: konvekcijsko, podtlačno oz. vakumsko in kondenzacijsko sušenje. Izbor metode je odvisen zlasti od količine in vrste lesa ter namena, za katerega sušimo les. V splošnem prevladujejo konvekcijske sušilnice, saj so uporabne v vsaj 90 odstotkih primerov. Pridobivanje energije iz lesnih odpadkov, ki jo uporabljamo za ogrevanje sušilnice, že samo po sebi narekuje izbor metode sušenja v korist konvekcijskega načina sušenja lesa.

Lakiranje pohištva

V osnovi pohištvo, dele pohištva ali pa tovarniško izdelane elemente lakiramo iz dveh razlogov. Z ustreznim izborom uporabe premaznega sredstva les predvsem zaščitimo. To je zlasti pomembno za gradbeno pohištvo in elemente, ki so izpostavljeni vlagi, soncu in različnim vremenskim neprilikam. Drugi cilj, ki ga dosežemo z lakiranjem, pa je estetski. Ustrezen izbor lakov, pigmentov in medsebojna usklajenost barv pohištvo naredijo lepo in prijetno.

Sam proces lakiranja je povezan s precejšnjo porabo energije za ogrevanje, zato v naprave vgrajujemo posebne sisteme za vračanje toplotne energije.

Naprave, v katerih nanašamo premazno sredstvo, kot so lakirne kabine ali komore, imajo urejene mikroklimatske pogoje tako, da je v njih možna uporaba najzahtevnejših lakov, naprave pa tudi v celoti izpolnjujejo vse zakonske zahteve glede izpustov emisij v ozračje (tako hlapnih kot trdnih delcev).