Odlična zaščita izdelka na učinkovit in naravi prijazen način

  • Želite lakirno linijo popolnoma prilagoditi svojim potrebam in jo stroškovno optimizirati?
  • Vam je pomembno, da je vaš končni izdelek kakovosten, privlačen in površinsko zaščiten na naravi prijazen način?

V podjetju SOP - INTERNATIONAL vam s pomočjo dolgoletnih izkušenj in poznavanjem tehnologij ponujamo rešitve, prilagojene vašim specifičnim tehnološkim zahtevam, ki so okolju prijazne.

Naprave za površinsko zaščito plastike so zelo podobne tistim za lakiranje kovin. Vendar pa moramo pri lakiranju umetnih mas natančno poznati sestavo konkretnega obdelovanca, saj so od nje odvisni predobdelava, uporabljeni lak, temperatura sušenja in drugo.

Čeprav je na voljo veliko različnih vrst umetnih materialov, imajo določene skupne lastnosti, ki jih je pri lakiranju vselej treba upoštevati. Tako moramo pogosto ukrepati zaradi elektrenja, ki ga najpogosteje odpravljamo z izpihovanjem z ioniziranim zrakom. Umetne mase so tudi bolj ali manj toplotno občutljive, zato so temperature sušenja praviloma nižje kot pri kovinah.