Ročna predobdelava

Namenjena je predobdelavi obdelovancev velikih dimenzij, ki so preveliki za postopek predobdelave v tunelskih napravah ali kadeh. Postopek se praviloma izvaja v zaprtih komorah, iz katerih se odsesujejo pare, nastale med procesom. Odpadne vode, ki nastajajo pri procesu, je mogoče regenerirati in znova uporabiti v procesu razmaščevanja.

Potapljanje

Namenjeno je predobdelavi obdelovancev s številnimi težko dostopnimi mesti z raznimi odprtinami, profili in mrtvimi koti. Zaradi odlične protikorozijske zaščite na težko dostopnih mestih je ta način predobdelave zelo pogost v avtomobilski industriji. Odlično se izkaže tudi pri predobdelavi zelo dolgih obdelovancev (profili), saj zavzame malo prostora.

Brizganje

Namenjeno je predobdelavi obdelovancev brez zaprtih delov – vsa površina obdelovancev je izpostavljena brizganju sredstva. Omogoča visoke zmogljivosti pri nizkih obratovalnih stroških. Stroški so nižji, ker lahko zaradi dodatnega učinka kinetične energije curka skrajšamo čas predobdelave ter koncentracijo in temperaturo kopeli.