Še tako dovršena oprema ne pomeni nič, če obratuje pomanjkljivo ali osebje ne zna izkoristiti vseh njenih možnosti. Zato boste v podjetju SOP - INTERNATIONAL našli sogovornika, ki razume posebnosti vaše dejavnosti in zagotavlja popoln spekter tehnične podpore, ki zajema:

  • izobraževanje osebja;
  • opravljanje meritev in nadzor nad tehnološkimi parametri;
  • preventivni vzdrževalni pregledi, ki so prilagojeni vašim potrebam;
  • temeljiti letni pregledi;
  • pomoč pri posodabljanju ali spremembi tehnologij;
  • hiter dostop do nadomestnih delov.

Sestavni del naše ponudbe je izobraževanje osebja kupcev.

Poudarek dajemo zlasti:

  • pravilnemu upravljanju z napravami;
  • pravilni uporabi naprav za nanašanje;
  • kakovostnemu načinu dela in vzdrževanju industrijske higiene.

 

Oseba za stik:

Marko Rogič, dipl. inž. str.

Tel.: +386 (0)7 490 25 89
Faks: +386 (0)7 490 25 82
e-naslov: mr@sop-international.si