Transportna oprema je sestavni del programa opreme za površinsko zaščito. Transportna oprema lahko tvori zaključeno sistemsko enoto, oziroma je vključena v večji sistem skupaj z ostalo tehnološko opremo.

Optimalno vrsto transporta določimo za vsak projekt posebej. Posamezne vrste transporterjev so izvedene tako, da lahko obratujejo pri temperaturah do 240 °C in prenašajo bremena do 25 ton mase.

Pri transportu predmetov uporabljamo zlasti naslednje izvedbe:

  • viseči transporterji SINGLE;
  • viseči transporterji P+F;
  • prenosnice težjih bremen;
  • procesna dvigala;
  • hidravlične dvižne mize;
  • transportne mize;
  • talni transportni sistemi;
  • motorizirani vozički za prenos bremen;
  • mobilne dvigalke in pnevmatsko gnani vozički.