Vodilo našega podjetja je, da vselej izbiramo okolju najprijaznejše rešitve. Naša tehnološka oprema izpolnjuje vse ekološke standarde, ki jih postavlja evropska zakonodaja. S tem svojim strankam omogočimo uporabo tehnološke opreme na način, ki varuje zdravje zaposlenih in ne obremenjuje okolja. Posebno pozornost namenjamo varovanju okolja že v začetnih fazah načrtovanja tehnološke opreme in procesov.

Proces načrtovanja zajema štiri ključne točke:

  • zmanjševanje vpliva, ki ga ima tehnološki proces na okolico;
  • zmanjševanje, recikliranje odpadkov in izogibanje odpadkom;
  • ohranjanje sredstev (barve, kemija, energija);
  • uporaba tehnologije, ki omogoča največje prihranke ob hkratni najmanjši možni obremenitvi okolja, tako imenovani pristop BAT oz. »Best Available Technology«.

Tehnološka oprema za površinsko zaščito materialov vsebuje naprave za čiščenje odpadnih voda, zraka in rekuperatorje toplotne energije.

Priprava in obdelava tehnoloških voda

Glavni vir odpadnih voda v lakirnicah so vsekakor naprave za predobdelavo obdelovancev. Prvi korak pri zmanjšanju obremenitve okolja s kemikalijami je uporaba kaskadnega sistema v napravah za predobdelavo, kar nam omogoča manjšo uporabo kemičnih dodatkov. Odpadne vode, ki so bile uporabljene za razmaščevanje in predpripravo površin obdelovancev ter so onesnažene s sredstvi za razmaščevanje in težkimi kovinami, se pred izpustom v okolico očistijo v čistilnih napravah. Uporabljane čistilne naprave so prilagojene tehnološkim procesom in omogočajo izredno visoko raven čiščenja. Vode na izstopu iz njih ustrezajo vsem standardom za izpust v kanalizacijo.

Sistemi za rekuperacijo energije in čiščenje zraka

Lakirniške naprave so izredno veliki porabniki toplotne energije, ki se uporablja za ogrevanje svežega zraka in sušenje premaznih sredstev. Preko odsesavanega zraka se v okolico odvajajo velike količine toplotne energije. Najučinkovitejši način za zmanjšanje toplotnih izgub je uporaba rekuperatorjev toplote priznanih svetovnih proizvajalcev, ki nam omogočajo tudi do 75-odstotni prihranek toplotne energije. Z zmanjšanjem potrebne energije za ogrevanje se seveda zmanjšujejo tudi količine dimnih plinov, s katerimi obremenjujemo okolico.

Zrak, ki ga odsesavamo iz lakirnih naprav in ga odvajamo v okolico, je pogosto onesnažen s trdnimi delci (lakiranje s prahom) ali topili (lakiranje s sintetičnimi laki). Zahvaljujoč kakovostnim filtrirnim sistemom in materialom količino trdnih delcev, ki jih spuščamo v okolje, zmanjšamo v največji možni meri. Topila, ki se sproščajo pri lakiranju s sintetičnimi laki, odstranjujemo iz odsesanega zraka v ogljenih filtrih. Pri večjih lakirniških obratih uporabljamo tehnologijo sežiganja odpadnega zraka (TNV).